2020-11-10 Nyhet

Ny mätning av kundnöjdheten i försäkringsbranschen

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har nyligen undersökt hur nöjda kunderna är med försäkringsbolagen. SKI:s senaste resultat finns med i våra jämförelser av olika försäkringar.   

 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter varje år kundnöjdheten i försäkringsbranschen och i andra branscher. Kundupplevelsen har enligt SKI påverkats av coronapandemin i alla branscher. Försäkringsbranschen har i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov, trots en tid av stor osäkerhet. Undersökningen visar på en liten nedgång i nöjdhet jämfört med tidigare år men SKI ger ett fortsatt gott betyg till försäkringsbranschen.

- Vi anser också att branschen på det hela taget har klarat av att möta kundernas behov under coronapandemin. Konsumenter har frågor om kundnöjdhet när de kontaktar oss och därför finns SKI:s bedömningar med i våra jämförelser av olika försäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För att hjälpa konsumenter att förstå vad som är viktigast att jämföra i olika försäkringar sammanställer Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan många år oberoende jämförelser av olika försäkringar. Vi lyfter fram viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. 

Våra Jämförelser av hem-, villa-, bil- och hundförsäkringar är nu uppdaterade med resultatet från SKI:s senaste mätning av kundnöjdheten i försäkringsbranschen.

- Vi ser ingen tydlig koppling mellan högt värde i kundnöjdhet och höga resultat i våra jämförelser. Därför är det viktigt att titta på både kundnöjdhet och innehåll när man gör sina val, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här kan du läsa mer om svenskt kvalitetsindex och kundnöjdheten i försäkringsbranschen

Här finns våra jämförelser av försäkringar, banktjänster och pension