2020-03-09 Nyhet

Vilka försäkringar behöver en pensionär?

Hur ser försäkringsbehovet ut när man blir pensionär? Hur ska man tänka och hur undviker man de värsta fallgroparna? Nu finns samlad information med praktiska tips till pensionärer.

- Att vara rätt försäkrad mot plötsliga händelser är minst lika viktigt när man blir pensionär. Men behoven kan se annorlunda ut än tidigare. Jag rekommenderar att man ser över sitt försäkringsskydd och anpassar det efter sin livssituation, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Att ha en hemförsäkring är nödvändigt, oavsett hur man bor. Den är en paketförsäkring som innehåller många viktiga delar. Som äldre kanske man klarar sig på en mindre omfattande hemförsäkring än tidigare. Men även om man inte har värdefull egendom och bor i ett litet rum på ett äldreboende så är ansvarsskyddet i hemförsäkringen betydelsefullt, till exempel om man skulle råka starta en brand.

För aktiva seniorer är det bra att ha koll på sin reseförsäkring. I hemförsäkringen finns ett reseskydd som i regel gäller i 45 dagar. Den som ska vara borta längre bör förlänga hemförsäkringens reseskydd, eller teckna en särskild reseförsäkring. Observera att en reseförsäkring endast täcker akuta sjukdomar och olycksfall.

- Om du har en pågående sjukdom eller har skadat dig innan du ska ut och resa bör du alltid kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller, så att du inte riskerar att bli utan ersättning om du blir sämre på resan, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En olycksfallsförsäkring kan också vara bra att ha men man bör känna till att ersättningen för bestående skador sjunker i takt med ökad ålder, ibland redan från 55 års ålder

 Efter pensionen, precis som före, bör man även fundera på vilka försäkringar som behövs för att efterlevande ska klara sig. Det är en god idé att se över sin livförsäkring och sitt efterlevandeskydd.

Fallgropar att se upp för:

  • stor och dyr hemförsäkring om ditt behov inte är så stort
  • resa med pågående sjukdom eller skada, utan att få ok från försäkringsbolaget före resan.
  • betala extra för ID-skydd, som redan finns i många hemförsäkringar
  • ha bilen helförsäkrad när marknadsvärdet är mycket lågt
  • betala för en gruppförsäkring som inte längre gäller, till exempel för att du uppnått slutåldern. Gruppförsäkringar sägs inte upp med automatik.