2020-03-24 Nyhet

Hur gäller sjuk- och sjukvårdsförsäkringar vid coronaviruset?

Kan jag få ersättning från min privata sjuk- eller sjukvårdsförsäkring om jag blir sjuk av coronaviruset? Det undrar konsumenter som kontaktar Försäkringsbyrån.

En sjukförsäkring är tänkt att ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk och därför inte kan arbeta. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom.

-  För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader, vilket gör att de flesta troligen inte kommer att få någon ersättning med anledning av coronaviruset, konstaterar Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

En sjukvårdsförsäkring, som är en annan typ av försäkring, ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Försäkringsbolagen har vissa skillnader i sina villkor men gemensamt är att de inte är avsedda för det vi just nu upplever med anledning av coronaviruset. Flera bolag undantar sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, vilket coronaviruset gör. Andra undantar akuta- eller anmälningspliktiga sjukdomar, vilket covid-19 också är.

- Båda dessa försäkringar är alltså inte tänkta att användas för situationer som vi upplever idag.  Tyvärr kommer du sannolikt inte kunna nyttja en sådan försäkring om du blir sjuk av coronaviruset, säger Håkan Carlsson.

Observera att detta gäller för dessa privat tecknade försäkringar. Om du har försäkring eller inte påverkar inte din rätt till ersättning från din arbetsgivare eller Försäkringskassan.