Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

2020-03-25 Nyhet

Frågor och svar om coronaviruset

Många konsumenter hör av sig till oss med frågor i samband med coronaviruset covid-19. Vi samlar och uppdaterar löpande vår information inom bank och försäkring.

Kan banker göra undantag från amorteringskravet för den som fått ekonomiska problem kopplat till coronaviruset? Hur gäller min reseförsäkring i samband med coronaviruset? Det är några av de frågor som konsumenter ställer till oss på Bank- och finansbyrån respektive Försäkringsbyrån.

- Många konsumenter kontaktar oss inom reseområdet, inte minst sedan UD avrådde från resor till alla länder. Vi hoppas denna information ska vara till nytta för dem, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Stora delar av samhället påverkas av coronaviruset och nya frågor uppstår kontinuerligt.

- På den nya samlingssidan vi nu skapat så kommer vi löpande att uppdatera vår information till konsumenter om vad som gäller inom både bank – och försäkringsområdet när det gäller de frågor som är uppstår som en följd av Coronaviruset, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Här finns våra frågor och svar om coronaviruset. Vi länkar även till andra aktörer som har mer utförlig information inom vissa områden.