2020-03-25 Nyhet

Frågor och svar om coronaviruset

Många konsumenter hör av sig till oss med frågor i samband med coronaviruset covid-19. Vi samlar och uppdaterar löpande vår information inom bank och försäkring.

Kan banker göra undantag från amorteringskravet för den som fått ekonomiska problem kopplat till coronaviruset? Hur gäller min reseförsäkring i samband med coronaviruset? Det är några av de frågor som konsumenter ställer till oss på Bank- och finansbyrån respektive Försäkringsbyrån.

- Många konsumenter kontaktar oss inom reseområdet, inte minst sedan UD avrådde från resor till alla länder. Vi hoppas denna information ska vara till nytta för dem, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Stora delar av samhället påverkas av coronaviruset och nya frågor uppstår kontinuerligt.

- På den nya samlingssidan vi nu skapat så kommer vi löpande att uppdatera vår information till konsumenter om vad som gäller inom både bank – och försäkringsområdet när det gäller de frågor som är uppstår som en följd av Coronaviruset, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Här finns våra frågor och svar om coronaviruset. Vi länkar även till andra aktörer som har mer utförlig information inom vissa områden.