2020-03-25 Nyhet

Banken kan bevilja undantag från amortering på bolånet på grund av coronaviruset

Finansinspektionen har uttalat sig om att banker kan bevilja undantag från amorteringskravet för den som fått ekonomiska problem kopplat till coronaviruset.

En låntagare som amorterar på sitt bolån kan under en period få lättnader i amorteringsgraden på grund av "särskilda skäl". Nu har Finansinspektionen uttalat att om låntagaren tappar inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant skäl. Det är upp till respektive bank att göra bedömningen i det enskilda fallet, men Finansinspektionen säger tydligt att det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning.

- Det är bra att Finansinspektionen nu uttalat sig om att de konsumenter som får ekonomiska problem kopplade till coronaviruset kan få amortera mindre på de bolån de har. Det kan ha stor betydelse för deras privatekonomi, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Flera banker har efter Finansinspektionens uttalande publicerat information om att det är möjligt att ansöka om amorteringsfrihet under en viss tid, från 3 månader upp till
12 månader. På flera av bankernas webbplatser finns särskilda ansökningsformulär för det.  

Läs Finansinspektionens pressmeddelande här.