2020-05-20 Podd

Podd om att hjälpa någon med ärenden på banken

Nu har vi publicerat ett nytt avsnitt av Bank- och finanspodden. Den här gången handlar det om hur man kan hjälpa en familjemedlem eller någon annan med ärenden på banken. Vi berättar om de olika sätt som finns att vara ställföreträdare för någon annan och vilka regler som gäller.

För den som blir sjuk eller av någon annan anledning behöver hjälp med sina bankärenden finns det olika möjligheter.

- Beroende på om en person har beslutsförmåga kvar eller inte så är det olika typer av ställföreträdare som kan hjälpa till. Du kan till exempel själv ge någon en fullmakt som ger vissa befogenheter, medan en person som inte anses ha möjlighet att själv fatta beslut om sin ekonomi kan behöva få en en god man eller förvaltare utsedd. Gemensamt är att de ska företräda dig som vill ha hjälp, och se till att dina intressen blir väl tillgodosedda, säger Fredrik Petterson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå,

Konsumenternas Bank- och finansbyrå får många frågor som handlar om att någon behöver hjälp med sina bankaffärer och sin ekonomi. I poddavsnittet beskriver vi bland annat olika slags fullmakter och vad en god man respektive en förvaltare har för uppgifter.

- Många av de frågor vi får handlar om hur man kan lösa en situation praktiskt när en anhörig blir sjuk eller av något annat skäl behöver hjälp, berättar Eva Lindström som också är jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och medverkar i podden tillsammans med Fredrik Pettersson.

-Inte många känner till att en god man utses av tingsrätten, medan en fullmakt är en privat överenskommelse. Det finns även andra viktiga skillnader som handlar om när och hur en ställföreträdare kan agera för den person de företräder och det är en del av det vi berättar om i podden, säger Eva Lindström.

Lyssna på avsnittet i Bank- och finanspodden.