2020-05-06 Nyhet

Att tänka på när du väljer barnförsäkring

1,9 miljoner barn har idag en barnförsäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå tipsar om vad du kan tänka på när du väljer barnförsäkring. På vår webbplats kan du också själv jämföra innehållet i olika barnförsäkringar.

Närmare 1,6 miljoner barn och unga upp till 25 år har en individuell barnförsäkring. Drygt 300 000 har en gruppförsäkring. Det visar ny statistik från Branschorganisationen Svensk Försäkring.

En barnförsäkring kan ge ersättning för både skador och sjukdomar. Den kan också ge ersättning om ett barn får en bestående funktionsnedsättning, vid vissa diagnoser och vid begränsad arbetsförmåga senare i arbetslivet.

Barnförsäkringar finns både som individuell försäkring och som gruppförsäkring. Gruppförsäkringar kan ingå i ett paket som till exempel ett fackförbund eller en arbetsgivare erbjuder.

- En gruppförsäkring är ofta billigare men det är viktigt att inte bara välja efter pris utan även att se till vad försäkringen faktiskt innehåller. En individuell försäkring har ofta ett mer omfattande skydd, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Håkan Carlsson rekommenderar också att tänka på följande när man väljer barnförsäkring:

  • Teckna en försäkring så snart du kan efter att barnet är fött. Då är det mindre risk att något har inträffat som gör det svårt att försäkra barnet.
  • En bra barnförsäkring ska ge ersättning för både sjukdom och olycksfall.
  • Det viktigaste innehållet i barnförsäkringarna är ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), diagnosersättning och ersättning till barn som blir långvarigt sjuka.
  • Alla barnförsäkringar gäller ett år i taget. Det innebär att försäkringsbolaget kan ändra villkor och pris varje år.
    I vår jämförelse av olika barnförsäkringar poängsätter vi de viktigaste delarna i försäkringarna.

- Barnförsäkringar är något som engagerar föräldrar och det finns en rädsla att välja fel försäkring. I vår jämförelse kan man enkelt få en överblick av innehållet i olika barnförsäkringar, avslutar Håkan Carlsson.