2020-06-17 Nyhet

Möte med civilminister Lena Micko om konsumentstöd

För att kunna ge god vägledning till konsumenter behövs ett bra samarbete mellan konsumentbyråerna och lokala konsumentvägledare. Konsumentvägledarna spelar en viktig roll för att stötta konsumenter som har behov av särskilt stöd. Det framförde Bank- och finansbyrån och Försäkringsbyrån vid ett möte med civilminister Lena Micko.

Den 12 juni deltog Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå i ett digitalt möte med civilminister Lena Micko om konsumentstödet. Bland de inbjudna fanns även företrädare för kommuner och organisationer från det civila samhället.

Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och idéer om hur stöd och vägledning till konsumenter kan utvecklas. Bakgrunden är att Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd. Myndigheten ska bland annat identifiera och stödja olika samhällsaktörer som har förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd.

- För konsumenter med begränsade språkkunskaper, kognitiva svårigheter eller som av olika skäl inte är delaktiga i det digitala samhället kan ett personligt möte ha stor betydelse. Man kan behöva konkret hjälp med att till exempel överklaga ett beslut. Konsumentvägledarna fyller då en viktig funktion. De finns över hela landet och är ett bra komplement till konsumentbyråerna och Hallå Konsument, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vid mötet framhöll flera aktörer att personliga möten behövs som ett komplement till olika digitala lösningar. Inte minst nu under coronakrisen är många konsumenter pressade och en del riskerar att hamna i skuld. Behovet av personligt stöd från konsumentvägledare blir extra tydligt.

- Ett gott samarbete mellan oss på konsumentbyråerna och konsumentvägledarna är viktigt för att kunna stötta så många konsumenter som möjligt på ett bra sätt. Vi vill uppmuntra konsumentvägledarna att kontakta oss. Vi bistår gärna med våra kunskaper inom bank och försäkring, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer hos Sveriges Kommuner och Regioner om Konsumentvägledare.