2020-06-24 Nyhet

Hur gäller skolans försäkring under sommarlovet?

Alla skol- och förskolebarn har en olycksfallsförsäkring via kommunen. Om barnet skadas i eller till och från skolan så kan man få ersättning från skolans försäkring. Vi rekommenderar att föräldrar kompletterar skolans försäkring med en individuell barnförsäkring. Den ger ett mer omfattande skydd.

Hur försäkringen gäller under sommaren kan variera beroende på var i landet du bor. I vissa kommuner är barnen försäkrade även på fritiden och därmed också på sommarlovet.

- Du som förälder gör klokt i att kolla upp vad som gäller i just din kommun. Om du bor i en kommun som endast erbjuder försäkring under skoltid är det extra viktigt att teckna en individuell barnförsäkring, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Försäkringen som ditt barn har från skolan är en gruppförsäkring. Med det menas att de erbjuds till alla barn utan någon särskild hälsoprövning. Du som förälder kan också teckna en individuell försäkring för ditt barn direkt hos ett försäkringsbolag. För att få teckna en individuell försäkring krävs ofta att du fyller i en hälsodeklaration. Även om din kommun erbjuder en skolförsäkring som gäller utanför skoltid så är det bra att även ha en individuell försäkring.

- Skolförsäkringen är endast en olycksfallsförsäkring. Den gäller inte om barnet drabbas av någon sjukdom. En individuell barnförsäkring är däremot en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som har ett mer omfattande skydd, säger Håkan Carlsson.

Om något händer med ditt barn så går det att få ersättning från flera försäkringar. Om ditt barn både har en skolförsäkring och en individuell försäkring så bör du anmäla skadan till båda försäkringarna.

Att välja barnförsäkring kan kännas svårt då utbudet är stort och innehållet kan variera mellan olika försäkringsbolag.