2020-06-18 Nyhet

Hur gäller reseförsäkringen efter UD:s ändrade reseråd?

Hur fungerar min reseförsäkring när det blir möjligt att resa till vissa länder? Gäller försäkringen om jag nyligen har varit sjuk? Konsumenternas Försäkringsbyrå förklarar när du kan få ersättning från din försäkring.

Från och med den 30 juni häver UD sin avrådan från resor till följande tio länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

- Det ingår ett reseskydd i alla hemförsäkringar. När UD öppnar upp för resor till tio länder så gäller reseskyddet i hemförsäkringen som vanligt enligt försäkringsbolagens försäkringsvillkor när man reser till dessa länder, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hemförsäkringarnas reseskydd täcker främst akut sjukdom och olycksfall. Det gäller däremot inte för en pågående sjukdom eller skada. Resenären ska i regel ha varit symptomfri och inte ha uppsökt läkare under tre månader före avresan.

- Har du till exempel varit sjuk i covid-19 och ditt tillstånd försämras så att du behöver sjukvård under resan så gäller inte din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag före resan. Du behöver göra en medicinsk förhandsbedömning för att få besked om hur ditt reseskydd gäller, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För övriga länder i Europa och resten av världen kvarstår UD:s avrådan. I regel gäller då inte reseskyddet i hemförsäkringen. Det finns dock undantag. Ett fåtal försäkringsbolag erbjuder reseskydd även när UD avråder från resor.

 - Vi uppmanar alla som nu planerar att resa utomlands att verkligen se över sitt försäkringsskydd, i synnerhet om man nyligen har varit sjuk. Man bör också vara medveten om att sjukvården fortfarande kan vara hårt belastad på många ställen, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.