2020-06-08 Nyhet

Gäller min reseförsäkring i sommar?

Snart blir det möjligt att åter börja resa fritt i Sverige. Flera länder öppnar sina gränser men UD avråder fortfarande från resor till andra länder. Hur gäller din reseförsäkring i detta läge och vad som kan hända om du reser oförsäkrad?

Från den 13 juni blir det möjligt för personer utan symtom att börja resa i Sverige. Så länge som du stannar i Sverige så gäller din reseförsäkring som vanligt, om du är borta i minst ett eller två dygn. Det varier mellan olika försäkringsbolag.

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller oftast i 45 dagar och räcker i regel om du ska på en vanlig semesterresa. Reseskyddet består av många delar. När du reser i Sverige kan du till exempel få ersättning vid stöld eller vid förseningar.

Resor utomlands

Många reseförsäkringar gäller inte när UD avråder från resor till andra länder.

- Reseskyddet i hemförsäkringen gäller endast hos några få försäkringsbolag när UD avråder från resa. Om du planerar att resa utomlands bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har något reseskydd och vad som i så fall ingår, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det finns även möjlighet att teckna separata reseförsäkringar. Trots rådande läge går det att teckna nya reseförsäkringar hos några försäkringsbolag.

Kan jag resa utan försäkring?

- Du tar en stor risk om du reser utomlands utan en reseförsäkring. Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka kan du själv få betala vårdkostnader eller en hemtransport med ambulansflyg. Det kan bli mycket dyrt, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) har du som är EU-medborgare rätt till vård i ett annat EU-land, på samma vis som invånarna i landet du besöker. EU-kortet ersätter däremot inte hemresor med till exempel ambulansflyg.

I länder utanför EU får du i regel själv stå för dina vårdkostnader om du är oförsäkrad. I några länder kan intensivvård kosta närmare 100 000 kronor per dygn.
Förutom faran för smittspridning finns det andra risker med att resa just nu.

- Gränser kan snabbt stängas och in- och utresemöjligheter kan begränsas. Störningarna i flygtrafiken är omfattande. Man bör också ha respekt för att sjukvården fortfarande kan vara hårt belastad på många ställen, avslutar Gabriella Hallberg.

Läs mer om reseförsäkring