2020-06-26 Nyhet

Försäkring när du ska studera utomlands

Om du planerar att studera utomlands i höst behöver du en särskild försäkring. I dagsläget erbjuder några försäkringsbolag studieförsäkring medan andra är mer restriktiva när UD fortfarande avråder från resor till många länder.

Med en försäkring för studier utomlands kan du bland annat få ersättning för vårdkostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. Du kan också för hjälp med hemtransport om du till exempel behöver åka ambulansflyg.

- Den senaste tiden har det endast varit möjligt att teckna studieförsäkringar hos några få försäkringsbolag. När UD öppnar upp för resor till vissa länder är det fler bolag som åter börjar erbjuda dessa försäkringar. Men det ser fortfarande olika ut. Jag rekommenderar att man tar kontakt med några olika bolag och hör vad som gäller i dagsläget, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.    

Med tanke på coronapandemin och den osäkerhet som råder kan det vara svårt att planera sina studier. Men det är ändå viktigt att teckna en försäkring i god tid före avresan

-  När du har lämnat Sverige är det svårt att i efterhand teckna en försäkring. Och om du väljer att stanna kvar utomlands längre än planerat ska du se till att också förlänga din reseförsäkring innan den löper ut. Att vara oförsäkrad kan bli mycket dyrt och besvärligt, inte minst i dessa tider, säger Gabriella Hallberg.

 Att resa utomlands i höst kan också vara mer riskfyllt och svårare än normalt.

- Vården är fortfarande hårt belastad på många ställen. Det kan bli svårare att få vård, även om man har en försäkring. Man bör även vara beredd på att ändra sina resplaner. In- och utresemöjligheter kan begränsas och det kan förekomma störningar i flygtrafiken.