2020-07-10 Nyhet

Nya konton i sparkontojämförelsen

Nu har vi uppdaterat vår jämförelse över sparkonton med aktuella ränteuppgifter. Vi har också lagt till fem nya konton.

I jämförelsen hittar du nu konton från 47 banker och kreditmarknadsbolag. Ny aktör är Klarna Bank, som från den 8 juli har ett sparkonto med fria uttag och tre fasträntekonton. Vi har också nyligen lagt till ett nytt fasträntekonto från Northmill Bank.

Listan över sparkonton är indelad i två grupper. Den ena gruppen kallar vi för konton med fria uttag, och den andra bundna konton. Fria uttag betyder att du när som helst kan ta ut pengar från kontot utan avgift, föranmälan eller andra begränsningar. De bundna kontona har oftast fast ränta och en viss bindningstid. Om du vill ta ut pengar under bindningstiden innebär det en avgift eller att räntan sänks, och i vissa fall kan du inte ta ut pengarna alls innan bindningstiden går ut.

- Så jämför både räntorna och villkoren innan du bestämmer dig, säger Eva Lindström, jurist hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Alla konton i jämförelsen har insättningsgaranti. Skyddet gäller för insättningar upp till 950 000 kr för konton hos svenska banker och kreditmarknadsbolag.

Insättningsgarantin hos utländska banker

I jämförelsen finns också konton hos utländska banker med filialer i Sverige, eller banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet från sina hemländer. Även kontona hos utländska banker omfattas av insättningsgarantin, men det är hemlandets garanti som gäller. Skyddet och reglerna är desamma, men det maximala belopp du kan få tillbaka är 100 000 euro.

Förslag om höjning av ersättningsbeloppet

Riksgälden har föreslagit att maxbeloppet i Sverige ska höjas från den 1 januari 2021, till 1 050 000 kr. Skälet till det är att det svenska beloppet är omräknat från euro, och det ska göras en avstämning mot eurokursen vart femte år.

 

Jämför räntor och villkor i sparkontojämförelsen.