2020-01-22 Nyhet

Vilken hjälp kan du få från hemförsäkringen efter en explosion?

I radioprogrammet P4 Extra redogör Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, för vad en hemförsäkring kan ersätta när din bostad blivit skadad efter en explosion. Du kan till exempel få ersättning för lösöre, krishjälp hos psykolog eller boende någon annanstans.

Efter att inrikesminister Mikael Damberg intervjuats om vilka åtgärder man vidtar från politiskt håll för att motverka utvecklingen mot allt fler sprängdåd, ställde programledare Titti Schultz frågor av mer närliggande och konkret art: Vad gäller ekonomiskt för de boende som drabbats, vilken hjälp kan de få från sina försäkringar – de som har försäkring alltså?

- Det är bara att hoppas att de som drabbats har en hemförsäkring, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Alla har ju inte det, även om 95% av Sveriges befolkning faktiskt har det.

- Har du en hemförsäkring gäller den för skador på dina saker efter en sådan här händelse, fortsätter Peter Stark. Bor du i en hyresrätt är det däremot hyresvärden som ska bekosta återställandet av tak och väggar, om de blivit skadade.

Om man inte kan bo i sin bostad, antingen på grund av själva skadorna eller på grund av att polisen spärrat av tillträdet, ska man be om att få så kallade merkostnader ersatta av försäkringsbolaget. Merkostnader kan också vara inköp man behöver göra omedelbart eftersom man inte kommer åt sin bostad, av till exempel blöjor, mediciner eller kläder.

- Om din hemförsäkring normalt inte ersätter andra merkostnader än boende, ska du absolut be försäkringsbolaget om att tolka villkoren generöst i ett sådant här läge, uppmanar Peter Stark.

Andra ersättningar man kan få från sin hemförsäkring är krishjälp från en legitimerad psykolog.