2020-01-31 Nyhet

Skidresa med skolan – hur gäller försäkringen?

Under vårterminen är det vanligt att skolor ordnar dagsturer till någon närliggande skidort. Här reder vi ut hur hemförsäkringen och barnförsäkringen gäller för skolungdomarna om en stöld eller olyckshändelse skulle inträffa.

Stöld av skidutrustning

Om du har med dig egen skidutrustning på skolresan och den blir stulen kan du få ersättning från din hemförsäkring.

- Har du en dyr utrustning kan det vara bra att veta att det finns ett maxbelopp för ersättning, som skiljer sig från om utrustningen skulle blivit stulen hemma, berättar Andrea Ekeblad-Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Tänk på att en självrisk dras från ersättningen. Självrisken i en hemförsäkring är normalt 1 500 kr.

Stöld av mobiltelefon 

Förmodligen har du med dig din mobiltelefon på din skolresa. Mobiltelefoner betraktas av alla försäkringsbolag som stöldbegärlig egendom och när du har med dig sådana saker ersätts de i grundskyddet bara om de ryckts ifrån dig vid ett rån, väskryckning eller överfall.

- Har du allrisk i din försäkring kan du däremot ha möjlighet att få ersättning även om du blir av med mobilen genom någon så kallad plötslig och oförutsedd händelse, till exempel att den blir stulen ur fickan, förklarar Andrea Ekeblad-Szanto.

Olycksfall

Om du har en barnförsäkring kan du få ersättning från den om du är med om ett olycksfall under resan, exempelvis om du ramlar i skidbacken och bryter benet, Det finns inga undantag för så kallade riskfyllda aktiviteter för barn och unga (som det gör i vuxnas olycksfallsförsäkringar) så det har ingen betydelse om du till och med har åkt på egen hand eller offpist.

Du kan ha rätt till ett schablonbelopp för sjukhusvistelse och ersättning för olika utlägg för vård. Eftersom vården i de flesta regioner är gratis för ungdomar upp till 18, 20 år kan vårdersättningen handla om till exempel resan till sjukhuset.

- Samtliga bolag ersätter ärr, men det kan variera med hur mycket och hur allvarligt de bedömer att ärret är, säger Karolina Reinholdsson, jurist Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vissa bolag ger också ett engångsbelopp vid konstaterad fraktur.

Om din olycka gör att du får bestående, fysiska följder kan du ha rätt till en större utbetalning. Detsamma gäller om olyckan är så allvarlig att den påverkar din möjlighet att ta dig ut i arbetslivet i framtiden.

- Du kan också ha möjlighet att få ersättning från skolans olycksfallsförsäkring, utöver den barnförsäkring som du kanske har, säger Karolina Reinholdsson, Alla elever i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring via skolan. Den gäller som minimum under verksamhetstid. Det är du själv som måste göra en skadeanmälan till skolans försäkringsbolag. Skolan gör det inte åt dig.