Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

2020-01-18 Nyhet

Rätt till ersättning om du halkat och skadat dig?

Om du har halkat och skadat dig kan du ha rätt till ersättning från till exempel din olycksfallsförsäkring. Men även från annat håll, som från markägaren eller kommunen, om de inte skött underhållet ordentligt.

Ur ett försäkrings- och ersättningsperspektiv är det viktigt vad som har orsakat olyckan.

- Om du bara har snubblat, är det troligen fråga om ett olycksfall och du ska anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Tänk på att du förutom individuellt tecknade försäkringar kan ha en gruppförsäkring via facket eller din arbetsgivare.

Om skadan har orsakats av bristande underhåll av vägen eller dålig halkbekämpning, kan du ha rätt till ersättning från den som ansvarar för underhållet. Det kan vara kommunen eller en privat markägare. Då ska du utöver att anmäla skadan till dina olycksfallsförsäkringar också begära ersättning från markägaren för dina personskador.