2020-01-09 Nyhet

Ny lag från 1 januari 2020 ger rätt till kontanttjänster 2021

Nya regler om kontanttjänster kommer att få betydelse för konsumenter - och företag - först nästa år, det vill säga den 1 januari 2021. De innebär då att du som konsument ska få tillgång till kontanter genom uttagsautomater, bankkontor eller livsmedelsbutiker.

Just nu har vi konsumenter som kontaktar oss och frågar om inte banken måste tillhandahålla kontanter från och med i år? Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, förklarar vad det är som gäller och vad den nya lagen innebär:

- Det stämmer att riksdagen nyligen antagit en ny lag som innebär en skyldighet för vissa banker att tillhandahålla kontanttjänster. Men reglerna som trädde i kraft nu den 1 januari i år påverkar inte dig som konsument ännu, utan rör främst att tillsynsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen (PTS), ska ha så kallad föreskriftsrätt, fortsätter han.

- De regler som kommer få betydelse för konsumenter - och även för företag - kommer att börja gälla först nästa år, det vill säga den 1 januari 2021. De innebär då att du som konsument ska få tillgång till kontanter genom uttagsautomater, bankkontor eller livsmedelsbutiker.

Det finns dock inget krav på att en bank måste ha kontor där du kan ta ut kontanter över disk.

- Skulle det bli så att det bara blir fråga om uttagsautomater så kommer lagstiftningen inte innebära någon förbättring för personer som inte har kontokort, inte kan använda kontokort eller som inte vill använda kontokort, konstaterar Fredrik.

- Förmodligen kommer förändringarna främst ha betydelse för personer som bor i glesbygd, eller vistas där, tror Fredrik.

Vad innebär den nya lagen?

Skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster


De banker som ska omfattas av lagen är de som erbjuder betalkonton och har en inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Det innebär att fyra svenska banker och två utländska bankers filialer omfattas av skyldigheten (SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank samt Nordea och Danske Bank).

De sex bankerna blir skyldiga att tillhandahålla konsumenter permanenta möjligheter att ta ut kontanter (genom uttagsautomater, kontor eller livsmedelsbutiker). Det räcker alltså att det finns en uttagsautomat för att banken ska ha uppfyllt sin skyldighet.

De sex bankerna ska även tillhandahålla permanenta möjligheter för företag att sätta in kontanter från sin dagskassa (serviceboxar).

Skyldigheten att tillhandahålla kontanter ska dels ha en geografisk innebörd dels en funktionell innebörd

Geografisk innebörd betyder att högst 0,3 procent av befolkningen i Sverige ska ha längre än 25 km till en plats där de kan ta ut kontanter och att högst 1,22 procent av befolkningen ska ha längre än 25 km till en plats där de kan sätta in en dagskassa på ett bankkonto. Det här kommer att förtydligas när PTS senare under året kommer med sina föreskrifter.

Funktionell innebörd betyder att platserna för kontantuttag ska vara tillgängliga d.v.s. ha rimliga öppettider och avgifter samt vara användarvänliga, framför allt för personer med funktionsvariationer.