2020-02-24 Nyhet

Viktigt att jämföra innehållet i olika barnförsäkringar

Det kan vara svårt för föräldrar att jämföra barnförsäkringar. Det konstaterar Konsumentverket som har granskat vilken information som ges om barnförsäkringar och hur de marknadsförs.

Konsumentverket har granskat barnförsäkringar från åtta olika försäkringsbolag. Myndigheten har uppmärksammat att det funnits skillnader mellan föräldrars förväntningar på vad en barnförsäkring ska innehålla och vad försäkringen faktiskt innehåller.

Konsumentverket framhåller den oberoende jämförelse som Konsumenternas Försäkringsbyrå gör där försäkringsexperter poängsätter försäkringarna utifrån innehåll. Myndigheten välkomnar att försäkringsbolagen uppmärksammar jämförelsen. Det kan dock bli vilseledande om ett flertal bolag marknadsför sina produkter som topprankade.

- Det är viktigt att föräldrar på ett enkelt sätt kan få information om barnförsäkringarnas innehåll och om det finns viktiga begränsningar i försäkringen. Därför har vi tagit fram en jämförelse av barnförsäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Alla försäkringar är inte topprankade och ska inte marknadsföras så, poängterar Anna-Karin Baltzari Danfors.

I sin granskning konstaterar Konsumentverket att det kan vara svårt för en konsument som vill jämföra och välja en barnförsäkring att överblicka alternativen. Försäkringarna kan skilja sig mycket åt. Konsumentverket framhåller även vikten av att tydligt informera om begränsningar i försäkringen. En försäkringstagare som fått ersättning för en diagnos kan till exempel ibland inte få ersättning för en annan diagnos inom samma kategori.

- Trots att vår jämförelse är välbesökt på vår webbplats så har många föräldrar behov av att ringa oss och ställa frågor om barnförsäkringarnas innehåll, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Barnförsäkringar är något som engagerar föräldrar och det finns en rädsla att välja fel försäkring, avslutar Håkan Carlsson.