2020-02-14 Nyhet

Så är du försäkrad på sportlovet

Sportloven har börjat i Sverige. Om du ska i väg på en skidresa är det en bra idé att se över vad du och din familj har för försäkringsskydd. Vad händer till exempel om någon av er bryter benet?

Stöld

Om er skidutrustning blir stulen kan du normalt få ersättning från hemförsäkringen, oavsett om det är dina egna skidor eller de är lånade eller hyrda. Men det finns ett aktsamhetskrav - du får inte lämna skidorna utan uppsikt för länge och du måste exempelvis ställa in dem över natten. Gör du inte det kan du få lägre ersättning eller eventuellt ingen alls. Glöm inte att polisanmäla stölden.

Skidorna går sönder

- Allriskskyddet är ett viktigt tillägg för andra "plötsliga och oförutsedda händelser" som till exempel att skidorna går sönder, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Hyrd stuga och bil

Om du råkar skada något i en hyrd stuga och du krävs på ersättning, kan också det täckas av hemförsäkringen – genom det så kallade ansvarsskyddet.
Om du hyr bil bör du teckna en särskild hyrbilsförsäkring.

Akut sjukdom och olycksfall

Hemförsäkringens reseskydd täcker bland annat vårdkostnader vid akut sjukdom eller om du råkar ut för ett olycksfall. Dessutom även hemtransport. Skaffa läkarintyg och spara kvitton från vården om du drabbas.

Anmäl din skada till flera försäkringar

Skulle du bryta benet i skidbacken bör du också anmäla skadan till alla de olycksfallsförsäkringar som du omfattas av, du kanske har flera, t ex en via din arbetsgivare?
- Tänk på att du har möjlighet att få ersättning från flera försäkringar, framför allt om du får bestående besvär efter en skada, avslutar Gabriella Hallberg.

Undantag för riskfyllda aktiviteter

Om du som vuxen åker off-pist, i liftgator eller i lavinfarliga områden, räknas det som riskfyllda aktiviteter och sådana är många gånger undantagna i både olycksfallsförsäkringar och reseförsäkringar. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från försäkringen om du skulle skadas då.

I barnförsäkringar görs däremot inte undantag för riskfyllda aktiviteter.