2020-02-19 Nyhet

Konsumenternas Försäkringsbyrå välkomnar granskning av hemförsäkringen

Hur skaderegleringen för hemförsäkringar fungerar är ett av de områden som Finansinspektionen ska titta närmare på under 2020. Hemförsäkringar ger ett omfattande skydd. Det är viktigt att konsumenter som drabbas av en skada får tydliga besked om vad som gäller, konstaterar Konsumenternas Försäkringsbyrå som välkomnar Finansinspektionens granskning.

Under 2020 kommer Finansinspektionen bland annat att granska hur försäkringsbolagen reglerar skador i hemförsäkringar. Det framgår av Konsumentskyddsrapport 2020, som nyligen publicerades.

- Vi tycker att det är mycket bra att Finansinspektionen väljer att granska hur skaderegleringen i hemförsäkringar fungerar. De flesta i Sverige har en hemförsäkring, så många konsumenter är berörda. Dessutom är hemförsäkringen i Sverige en unik paketlösning som innehåller många viktiga moment, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Under 2019 kontaktade närmare 11 000 konsumenter Konsumenternas Försäkringsbyrå och drygt hälften av dem framförde ett klagomål. Omkring 30 procent av alla ärenden handlar om boendeförsäkringar, det vill säga försäkringar för hem, villor, fritidshus och bostadsrätter. 

- Av de klagomål som kommer till oss kan vi bland annat se att försäkringsbolagen brister i motiveringen av sina beslut. Konsumenten kan ha svårt att förstå besluten när de får ett avslag eller en lägre ersättning än förväntat. Här hjälper vi, som oberoende instans, till att förklara för konsumenterna vad som gäller, poängterar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Konsumenternas Försäkringsbyrå arbetar löpande med att fånga upp och återkoppla konsumentsynpunkter till bland annat Finansinspektionen. Att skaderegleringen blivit allt mer automatiserad är också något som påverkar konsumenterna.

- Digitaliseringen är på många sätt bra men kan också skapa problem för konsumenter. Skaderegleringen blir allt mer automatiserad och en konsekvens av det är att konsumenter inte i samma omfattning som tidigare får skriftligt motiverade beslut. Vi ser ett behov av att Finansinspektionen granskar hur klagomålshanteringen fungerar även i dessa ärenden, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Läs Finansinspektionens Konsumentskyddsrapport 2020