2020-02-11 Nyhet

Hur gäller din försäkring vid storm?

Beroende på vilken skada du har drabbats av kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, till exempel din villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag.

Villa

Om ditt hus drabbas av stormskada kan du ha rätt till ersättning från din villaförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm.
Om ditt yttertak, takpannor eller takplåtar skadas av stormen får du ersättning för skadorna. Skador på grund av stormen på putsen, fasaden eller på skorstensbeklädnaden ersätts däremot inte.

- Om däremot något har fallit på byggnaden och orsakat en skada, till exempel när ett träd eller en flaggstång har blåst omkull, ersätts samtliga skador på huset, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Garage

Stormskador på garage brukar ersättas medan försäkringsskyddet för en fristående carport varierar mellan bolagen.

Tomtmark

Stormskador på din tomtmark, till exempel på träd, buskar, flaggstång eller staket ersätts generellt inte.

Översvämning

För dig som bor vid kusten innebär en storm ofta översvämningsskador. Om skadorna drabbar försäkrade byggnader ersätts de, men skador på tomtmark och växthus ersätts normalt inte.

Särskilda självrisker

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 500 kr och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag. Vid en översvämning är självrisken ofta betydligt högre. Beroende på vilken försäkring du har, kan självrisken vid översvämning ligga på 10% av hela skadan, ofta som lägst 10 000 kr.

Förstörd mat vid strömavbrott

Drabbas du av strömavbrott och mat eller annat som du har i kylen och frysen blir förstört, kan du få ersättning från din hemförsäkring. Det är dock viktigt att du inte slänger något innan du har anmält skadehändelsen till ditt försäkringsbolag. Du kan nämligen behöva bevisa för bolaget vad det är som har förstörts och uppskatta värdet på det förstörda vilket blir svårt när du har kastat allt.

Skador på bilen

- Vid stormskador på din bil får du ersättning för skadorna om du har en vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, meddelar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Om bilen skadats på grund av att träd eller takpannor från grannfastigheten, eller - vilket är vanligare än man tror - en studsmatta har flugit i väg och skadat bilen ersätts skadorna på bilen av din vagnskadeförsäkring. Självrisken får du normalt betala själv. Du kan bara kräva självrisken av grannen om han eller hon har varit vårdslös - till exempel inte har tagit ned ett dött träd. Men det är ofta svårt att visa om det blåst storm, avslutar Helen Bernerfalk.

Inställda resor

Om stormen hindrar dig från att resa iväg, ska du kontakta ditt flygbolag och researrangör som normalt ser till att omboka dina resor.

- Om du har en omfattande hemförsäkring eller ett tillägg till din hemförsäkring kan du dessutom få en schablonersättning för den så kallade personförsening du drabbats av, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Förutsatt att din ankomst blir mer än ett visst antal timmar försenad och att du har påbörjat din resa. Det gäller inte dig som får besked om att resan ställts in innan du begett dig hemifrån.

Du kan också ha rätt till ersättning från resestartskyddet. När du till exempel inte hinner med ditt flyg för att bussen inte kommer fram till flygplatsen i tid eftersom Öresundsbron är stängd. Eller för att flyget från Sverige inte kan landa i London och du därmed missar din anslutning.


- Flygbolagen gör sitt yttersta för att boka om för flertalet, så det här gäller bara om resorna inte är ombokningsbara, säger Gabriella Hallberg. Är de ombokningsbara kan du i stället ha rätt till en förseningsersättning (också det en schablonersättning) efter visst antal timmar och belopp som varierar beroende på ditt försäkringsbolags villkor.
Vissa försäkringsbolag ersätter att man tar sig till säkrare plats om man befinner sig där stormen är men då är beloppen relativt låga, ca 2 000 kr.