2020-02-25 Nyhet

Avboka min resa på grund av Coronaviruset?

Försäkringsbolagen ersätter inte avbokningar på grund av oro för coronaviruset eller för att UD avråder från resor till en viss plats.

Vi får just nu många frågor från konsumenter som känner oro för coronaviruset och som undrar vilka regler som gäller för avbokning av resor.

Om du redan har köpt en resa kan du vända dig till rese- eller flygbolaget för att för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

- Enbart oro ger tyvärr ingen rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du vill avboka din resa så gäller varken avbeställningsskyddet i hemförsäkringen eller bankkortet för sådana här situationer, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Separata reseförsäkringar och reseskyddet i hemförsäkringarna ersätter avbokningar på grund av till exempel akut sjukdom eller olycksfall, däremot inte avbeställning på grund av att UD avråder från resor. Försäkringarna ersätter vidare om du på resan blir akut sjuk i t.ex. Corona (eller råkar ut för olycksfall). I hemförsäkringens reseskydd ingår som regel även ett katastrofskydd om krig, terror eller naturkatastrof skulle inträffa på resmålet, det varierar dock mycket om katastrofskyddet även gäller för epidemier. Kontakta därför ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller för dig.

Konsumentverkets oberoende upplysningstjänst Hallå Konsument ger mer utförlig information om vad som gäller om du behöver avboka din resa på grund av coronaviruset. Läs mer på deras webbplats:

Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med. Informationen finns i det resebevis som försäkringsbolagen utfärdar.