2020-12-20 Nyhet

Många bränder i juletid

När det lackar mot jul inträffar tyvärr många bränder i bostäder. Din hemförsäkring och andra boendeförsäkringar ger ett gott skydd om dina saker eller ditt hem skadas vid en brand.

Förberedelser pågår nu i många hem för att skapa julstämning. Men december är dessvärre den tid på året då antalet bränder ökar i våra bostäder. Bortglömda spisplattor, levande ljus och kortslutning i julbelysning och andra elprodukter orsakar många bränder i juletid.

-  Kontrollera din brandvarnare, ha koll på spisen och byt ut trasiga sladdar. Det är några av de saker du kan tänka på för att skapa en brandsäker jul, tipsar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du drabbas av en brand så har du genom din hemförsäkring ett bra skydd för dina saker. Den ger ersättning för lös egendom som skadas, det vill säga för dina möbler, kläder och hemelektronik med mera.

Brand i en villa eller bostadsrätt

Din villaförsäkring eller ditt bostadsrättstillägg ger skydd efter brandskador i ditt hus eller bostadsrätt. Normalt har den som äger sin bostad både en hemförsäkring och bostadsrättstillägg eller en villaförsäkring.

- Om du har ett fullvärdesförsäkrat hus som brinner ner ersätts du som regel med ett nytt likvärdigt hus. Vid mindre brandskador, som rökskador på ytskikt och lösöre, får du normalt hjälp med sanering av din bostad, säger Peter Stark.

Behöver du bo någon annanstans?

Genom hemförsäkringen kan du också få ersättning för merkostnader om du behöver ha ett annat boende medan din bostad repareras. Det är endast om du har varit grovt vårdslös eller om du har framkallat skadan som din ersättning kan sänkas eller utebli.

Brand i hyresrätt

Bor du i hyresrätt har du bara en hemförsäkring. Brandskador på lägenheten ska då ersättas och återställas av hyresvärden. Om du har varit vållande till branden kan du bli skadeståndsskyldig, men då kan ansvarsskyddet i din hemförsäkring hjälpa dig.