2020-04-16 Nyhet

Tjugofem år i konsumenternas tjänst!

Årets verksamhetsberättelse för Konsumenternas Bank- och finansbyrå speglar hur den förändrade finansmarknad som snabbt växer fram på olika sätt påverkat de konsumenter som kontaktat byrån. Frågorna och klagomålen har förändrats sedan byrån startade för 25 år sedan.

Under 2019 fyllde Konsumenternas Bank- och finansbyrå 25 år. Byrån startades 1994 för att det fanns ett behov av en oberoende aktör som kunde hjälpa konsumenter med information och vägledning inom bank- och värdepappersområdet.

De konsumenter som kontaktar oss i dag har ofta helt andra frågor än de vi fick för 25 år sedan. Även klagomålen har till stor del förändrats men behovet av att ha någon att vända sig till som kan förklara, vägleda och som är oberoende är minst lika stort som när byrån bildades.

- Tekniska lösningar och globalisering gör den finansiella marknaden mer lättillgänglig för de flesta, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men många konsumenter som kontaktar oss upplever inte att lättillgänglig är detsamma som lättare. De beskriver tvärt om att den finansiella marknaden är svår att förstå av olika skäl. Allt från att det är krångligt att behöva anpassa sig till flera olika sätt att betala, till svårigheter att få tillbaka pengar om de reklamerar.

Målet med byråns verksamhet är att hjälpa konsumenter att göra mer rationella val och att ge vägledning i den situation de befinner sig i. Men byrån återkopplar också problem vi ser till företagen i branschen så att de får underlag till förbättringar. Vi återkopplar också våra analyser till de myndigheter som har tillsyn över den finansiella marknaden.

Byrån har som mål att nå ut till många fler än dem vi talar med i telefon. Sedan 2010 har Konsumenternas Bank- och finansbyrå - med framgång - samarbetat med Konsumenternas Försäkringsbyrå på den gemensamma webbplatsen konsumenternas.se.

- Att höras i bruset på nätet är inte självklart på något sätt. Vårt recept är att sträva efter att ha bra, enkel och relevant information på webbplatsen. Det finns många konsumenter kvar att nå men under året ökade besöken på vår webbplats från närmare 2 miljoner till närmare 2,5 miljoner besök, så vi ser att vi är på rätt väg, tillägger Kicki Westerståhl.