2020-04-02 Nyhet

Stor efterfrågan på oberoende vägledning

Med 2,5 miljoner besök på webbplatsen och runt 11 000 kontakter med konsumenter under 2019 så arbetar Konsumenternas Försäkringsbyrå oförtrutet på i konsumenternas tjänst. Nu finns verksamhetsberättelsen för 2019 publicerad.

Närmare 11 000 konsumenter kontaktade Konsumenternas Försäkringsbyrå under 2019. Drygt hälften av dem framförde ett klagomål. Som andel av det totala antalet skador som har hanterats i branschen är de klagomål som kommer till Försäkringsbyrån relativt få.

- Vi ser en del tydliga mönster i de kontakter vi har med konsumenter och återkopplar allt relevant till branschen. I en del klagomål har försäkringsbolagen fattat ett korrekt beslut men brustit i sin motivering. Då hjälper vi konsumenterna att förstå besluten, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Även webbplatsen konsumenternas.se, som försäkringsbyrån driver tillsammans med Konsumenternas Bank- och finansbyrå, är en viktig kanal för oberoende konsumentinformation. Under 2019 har besöken på webbplatsen ökat till hela 2,5 miljoner. Det är en ökning med 25 procent. Under året påbörjades arbetet med en ny webbplats. Jämförelserna av försäkringar är även fortsättningsvis centrala. Ambitionen är att göra dem mer intuitiva och interaktiva. Den nya webbplatsen kommer att lanseras under året.

- Mycket har hänt under de 40 år som försäkringsbyrån har funnits. Men behovet av oberoende vägledning tycks inte minska. Att arbeta med konsumenternas bästa i fokus är ett viktigt uppdrag. Det märker vi inte minst i dessa tider då det uppstår många frågor runt försäkring med anledning av coronaviruset, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Här finns verksamhetsberättelsen 2019