2020-04-22 Nyhet

Ny jämförelse av katastrofskyddet i hemförsäkringar

Vid särskilda händelser kan katastrofskyddet i hemförsäkringar täcka kostnader för att ta sig hem till Sverige från utlandet. I vår nya jämförelse kan du se i vilka försäkringar som katastrofskyddet gäller i samband med en pandemi.

Konsumenter kontaktar oss fortfarande och har frågor om hur hemförsäkringens reseskydd kan hjälpa till med hemresa från utlandet under den rådande coronapandemin.

I de flesta hemförsäkringar ingår ett så kallat katastrofskydd som en del av reseskyddet vid resor utomlands. Det kan ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar evakuering till Sverige, ofta med max 10 000 kronor per person. Generellt anses skyddet gälla om det skulle inträffa en naturkatastrof på resmålet men om det utbryter en allvarlig smitta, epidemi eller pandemi har försäkringsbolagen olika villkor.

- Många hemförsäkringar saknar katastrofskydd i händelse av epidemi/pandemi. Vi har gjort en jämförelse som visar vilka försäkringar som ersätter en evakueringsresa i den nuvarande pandemi-katastrofen och vilka som inte gör det, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hur katastrofskyddet gäller om ett terrorangrepp eller krigstillstånd skulle uppstå på resmålet kan också variera.