2020-04-15 Nyhet

Hur påverkas min pension av coronapandemin?

Coronapandemin sprider osäkerhet i världen och leder till börsoro på de finansiella marknaderna. För dig som har långt kvar till pension kommer påverkan att vara mindre. Pensionen kan påverkas mer för dig som snart ska ta ut din pension.

Hur påverkas min tjänstepension?

- För dig som har nära till pension är den kollektivavtalade tjänstepensionen ofta till största delen förmånsbestämd. Du får då en viss andel av lönen i pension och påverkas därför inte direkt av börssvängningar, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenterna Försäkringsbyrå.

Om du däremot har en premiebestämd tjänstepension från din arbetsgivare som är placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens svängningar, om du har en stor andel aktiefonder. Om du inte har valt var din pension ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ (icke-valsalternativ). I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar är ett tryggare alternativ med en mindre del placerad på aktiemarknaden, så de påverkas mindre av börssvängningar.

- Du som har lång tid kvar till pension kommer sannolikt att drabbas av flera börsnedgångar. Men du har lättare att klara tillfälliga nedgångar och att ta igen både större och mindre börsfall. Pensionssparandet handlar om långsiktighet, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du har en individuell tjänstepension så kan den vara placerad i traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring.

För att se över din tjänstepension, kontakta din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag.

Hur ska jag tänka på kring mitt eget sparande till pension?

- Det egna privata sparandet utgör för de allra flesta en liten del av den totala pensionen. Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men du kan däremot styra över den egna risknivån i dina placeringar, avslutar Stefan Thelenius.

Läs våra frågor och svar om coronaviruset och covid-19

Läs mer om pensioner på minPension och hos Pensionsmyndigheten