2020-04-29 Nyhet

Hur fungerar en inkomstförsäkring vid arbetslöshet?

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80 procent av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan.

- I spåren av coronakrisen uppstår många frågor runt olika försäkringar. Konsumenter som kontaktar oss vill bland annat veta mer om inkomstförsäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80 procent av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslös-hetsförsäkringen, a-kassan. För att få ersättning ska du ha beviljats A-kassa. Om du blir arbetslös ska du därför först göra en anmälan till A-kassan.

Många har en inkomstförsäkring genom sitt fackförbund. I vissa fall är den obligatorisk och betalas via din medlemsavgift, i andra fall är den frivillig och måste läggas till.

Utöver de inkomstförsäkringar som erbjuds genom fackförbund finns det även försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar direkt till privatpersoner.
För att teckna en inkomstförsäkring krävs vanligtvis att du har en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringar har alltid en kvalifikationstid, den kan vara så lång som ett år. Det innebär att om du blir arbetslös eller varslad inom tolv månader från det att du tecknade försäkringen får du ingen ersättning.

Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.

- Det är på grund av kvalifikationstiden tyvärr svårt att teckna en inkomstförsäkring med kort varsel. Det är inte lätt att förutse vad som kan hända i livet. Men jag rekommenderar att man löpande ser över sitt försäkringsskydd, för att ha viss beredskap för oförutsedda händelser, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå

Håkan Carlsson konstaterar också att det kan vara svårt att ha koll på vilka försäkringar man har. Kontrollera gärna med ditt fackförbund om det ingår en försäkring i medlemsavgiften.