2020-04-15 Nyhet

Banker får ge alla bolånetagare undantag från amortering

Finansinspektionen har beslutat att bankerna har möjlighet att ge alla bolånetagare undantag från amorteringskraven. Detta med anledning av de effekter som coronavirusets spridning ger på den svenska ekonomin.

Finansinspektionens beslut innebär att bankerna från och med den 14 april har möjlighet att ge både nya och befintliga bolånetagare ett tidsbegränsat undantag från amortering. Undantaget gäller amorteringsbetalningar fram till och med den 31 augusti 2021.

För nya bolånetagare gäller att när banken gör sin kreditbedömning ska de se till att det finns utrymme för personerna att amortera även om de får ett undantag nu.

Senast i slutet av april 2021 kommer Finansinspektionen att kommunicera om slutdatumet ska fortsätta gälla, eller om omständigheterna då innebär att perioden behöver förlängas.

Syftet med det tidsbegränsade undantaget är att ge bolånekunder ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som spridningen av coronaviruset medför.

Finansinspektionens pressmeddelande om undantag från amorteringskravet:

Mer information relaterad till coronaviruset hittar du även på vår webbplats: