2019-09-26 Nyhet

Otydligt hur försäkringsbolagen ersätter ärr

Alla barnförsäkringar och de flesta vuxenförsäkringar kan ge ersättning för ärr men ersättningen skiljer sig mycket mellan bolagen. Ersättningsnivåerna är inte en fastställd del av försäkringsvillkoren utan görs enligt separata tabeller och kan variera i olika bolag.

Hur stor en ersättning för ärr kan bli beror på var ärret sitter på kroppen och hur framträdande det är.

När försäkringsbolagen bedömer om de ska ersätta ärr efter en trafikskada använder de sig av referensfotografier och ersättningstabeller som Trafikskadenämnden har tagit fram. Vissa försäkringsbolag använder de tabellerna även när det gäller andra skador än trafikskador, medan andra försäkringsbolag har egna tabeller där de gör ärrbedömningar på sitt eget sätt

Ett bolag kan ersätta ett ärr som är framträdande, medan ett annat kräver att det når upp till nivån vanprydande för att ge ersättning. Beloppen kan också skilja sig åt, vilket innebär att samma ärr kan ge olika stor ersättning hos två olika bolag.

Brist på transparens

Konsumenter kan själva ta del av Trafikskadenämndens referensfotografier och ersättningstabeller. Men när ett försäkringsbolag använder sig av egna tabeller publiceras de som regel inte på företagets webbplats och är heller inte införda i villkoren. Då är det svårare för en konsument att förstå hur bedömningen görs.

- Det vore så klart önskvärt att bolagen ersatte ärr på ett likvärdigt sätt. Men hur som helst borde alla bolag vara transparenta med sina tabeller, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vår uppfattning är att de bolag som ersätter ärr enligt Trafikskadenämndens tabellverk ger högre ersättningar än de som inte gör det. Och det är olyckligt med bristen på transparens.

Titta på referensfall

Den som drabbats av ett bestående ärr kan själv gå in och göra en jämförelse mot andra ärr i webbtjänsten på Trafikskadenämndens webbplats.