2019-09-09 Nyhet

Ny dom i Högsta domstolen: En försäkringsdistributörs ansvarsförsäkring gäller för både rådgivning om kapitalförsäkringar och de finansiella instrumenten i dem

Om du har fått vårdslös rådgivning av en försäkringsdistributör om finansiella instrument som placerats i en kapitalförsäkring kan du, enligt ett nytt domslut från Högsta domstolen, ha rätt till skadestånd från försäkringsdistributörens ansvarsförsäkring.

Försäkringsdistributörer (som tidigare kallades försäkringsförmedlare) ger huvudsakligen råd om och säljer försäkringar. Men det är inte ovanligt att konsumenter som får rådet att köpa en kapitalförsäkring samtidigt får rådet att köpa något eller några finansiella instrument som sedan placeras i kapitalförsäkringen. De finansiella instrumenten är i sig inte försäkringsprodukter.

Försäkringsdistributörerna måste ha en ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Den ska kunna ersätta konsumenter som drabbas av ekonomiska skador när försäkringsdistributören har lämnat vårdslös rådgivning om försäkringar, exempelvis kapitalförsäkringar. Det har däremot tidigare varit oklart om ansvarsförsäkringen också ska gälla när försäkringsdistributören lämnat vårdslös rådgivning om de finansiella instrument som placerats i kapitalförsäkringen.

Högsta domstolen har nu tagit ställning i frågan och slagit fast att försäkringsdistributörens ansvarsförsäkring också ska täcka rådgivningen om finansiella instrument i en sådan situation.

- Det innebär att du som konsument kan ha rätt till skadestånd från ansvarsförsäkringen, om du har drabbats av ekonomisk skada efter att ha fått vårdslösa råd om köp av finansiella instrument som placerats i en kapitalförsäkring, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Det är mycket bra att vi nu fått klara besked i den här frågan. Vi har i flera års tid talat med konsumenter som fått avslag när de har kontaktat distributören, med hänvisning till att ansvarsförsäkringen inte gäller. Nu får de konsumenterna möjlighet att få sina ärenden prövade, tillägger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs Högsta domstolens dom om att en försäkringsdistributörs ansvarsförsäkring gäller för både rådgivning om kapitalförsäkringar och de finansiella instrumenten i dem.