2019-09-20 Nyhet

Fler ställer frågor om sjukvårdsförsäkringar

Antalet sjukvårdsförsäkringar ökar varje år. Över 650 000 personer hade en sådan försäkring vid årsskiftet 2018, enligt statistik från Svensk Försäkring. Det är en ökning med drygt två procent. Konsumenternas försäkringsbyrå har också fått ovanligt många frågor om sjukvårdsförsäkringar under sommaren.

Konsumenter kontaktar i allt högre grad Konsumenternas försäkringsbyrå med frågor om sjukvårdsförsäkringar. Frågorna handlar bland annat om hur försäkringen förmånsbeskattas, vilket den gör om ens arbetsgivare betalar försäkringspremien.

Reglerna om förmånsbeskattningen trädde i kraft den 1 juli 2018. Skatteverket har bestämt att den förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Läs mer om sjukvårdsförsäkringar här på konsumenternas.se.

Konsumenternas försäkringsbyrå har även märkt av ett visst missnöje kring innehållet i försäkringarna. Konsumenter berättar att de inte vet vilka vårdgivare de har rätt att vända sig till och blir nekade när en vårdgivare inte ingår i försäkringsbolagets nätverk.

- Det är viktigt att försäkringsbolagen är tydliga med sin information om vilka vårdgivare och behandlingar som ingår i sjukvårdsförsäkringen, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Det kan få stor betydelse för exempelvis de konsumenter som bor långt bort från storstäderna eller för dem som har behov av en typ av sjukvård som undantas, poängterar Karolina Reinholdsson.