2019-10-22 Podd

Vad är obehöriga transaktioner?

Nu finns ett nytt avsnitt i Bank- och finanspodden. Den här gången pratar vi om obehöriga transaktioner.

Frågor och klagomål om så kallade obehöriga transaktioner är bland de allra vanligaste ärendena hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

När konsumenter kontaktar byrån handlar det ofta om att banken nekat att ersätta konsumenten för uttag som gjorts med hens stulna kontokort. Konsumenterna vill veta vilka regler som gäller och hur de kan gå vidare med sina ärenden.

Vilket ansvar har banken för att ersätta förluster?

I poddavsnittet om obehöriga transaktioner reder vi till att börja med ut vad som menas med en "obehörig transaktion". Och sen går vi igenom vilka regler som gäller, vilket ansvar banken har för att ersätta förluster och vilka krav som ställs på konsumenterna för att de ska få ersättning.

- När det handlar om ett stulet kontokort beror avslag ofta på att banken anser att konsumenten inte haft tillräcklig uppsikt över sitt kort, eller inte skyddat sin kod, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Så bedömer ARN obehöriga transaktioner efter bedrägerier

Under framför allt det senaste året har det kommit många klagomål om obehöriga transaktioner från konsumenter som blivit uppringda av bedragare och lurade att logga in på sin internetbank. Bedragaren har då fått tillträde till konsumentens internetbank och kunnat tömma konsumentens konton på pengar.

- I det nya poddavsnittet berättar vi om bedrägerierna och hur olika typfall har bedömts i Allmänna reklamationsnämnden - ARN. Det är samma aktsamhetskrav i de fallen som för stulna kontokort, säger Fredrik Pettersson, även han jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Abonnemangsfällor 

Vi berättar även om de så kallade abonnemangsfällorna. Det handlar om att konsumenter lockas att tacka ja till ett förmånligt erbjudande som de betalar för med sitt kort. Kopplat till erbjudandena finns ett abonnemang på någon vara eller tjänst, som konsumenten inte uppfattar. Företaget i fråga kan då fortsätta att dra pengar eftersom de har tillgång till konsumentens kortuppgifter.

Lyssna på Bank- och finanspodden om obehöriga transaktioner.