2019-10-01 Nyhet

Strukturerade produkter olämpliga för konsumenter

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har i två beslut varnat rådgivare som gett två konsumenter rådet att investera i komplicerade, strukturerade produkter. Disciplinnämnden slår samtidigt fast att strukturerade produkter bara i undantagsfall är lämpliga investeringar för konsumenter.

I två rådgivningsärenden har konsumenterna fått rådet att investera över hälften av sina tillgångar i strukturerade produkter utan kapitalskydd, så kallade autocalls. I båda ärendena har rådgivningsdokument upprättats och konsumenterna har skrivit under dem men i dokumenten beskrivs riskerna generellt och summariskt.

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har kommit fram till att det inte räcker.  Rådgivarna måste också kunna visa att konsumenterna har de finansiella och matematiska kunskaper som krävs för att faktiskt förstå de strukturerade produkternas egenskaper. Nämnden lyfter särskilt fram att strukturerade produkter både har en svåröverskådlig riskstruktur och en komplicerad avgiftsstruktur. Därför är strukturerade produkter normalt inte lämpliga för konsumenter.

- Det är bra att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution nu tydligt har gått ut och slagit fast att strukturerade produkter inte är lämpliga investeringar för en normal konsument, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är också en tydlig instruktion från nämnden när de säger att det inte räcker med att en konsument har skrivit under ett rådgivningsdokument. Rådgivaren har ett mer långtgående ansvar för att se till att konsumenten verkligen förstår vad investeringen innebär.

Nämndens beslut betonar rådgivaransvaret. Utöver att strukturerade produkter är komplicerade och svåra att förstå för en konsument är det viktigt att rådgivare ser till konsumenters ekonomiska förhållanden som helhet. Rådgivare måste säkerställa

  • att en investering är lämplig i förhållande till konsumentens kunskaper
  • vilken möjlighet konsumenten har att bära en viss finansiell risk
  • lämpligheten i övrigt för en konsument, som till exempel att investeringens bindningstid inte är för lång i förhållande till konsumentens ålder. 

Läs besluten om strukturerade produkter här:

BESLUT 2019:6
BESLUT 2019:5