2019-11-27 Nyhet

Tänker du handla på Black Friday? Fundera på om du verkligen behöver en produktförsäkring

På fredag är det Black Friday och många konsumenter kommer att försöka göra fynd av framför allt elektronik. När du köper till exempel vitvaror, en TV eller dator brukar butiken som regel erbjuda dig en extra försäkring för produkten. Försäkringen kan vara onödig.

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, uppmanar konsumenter att inte lockas för lätt av elektronikkedjornas erbjudanden om produktförsäkringar.

- Du har redan ett bra skydd i din hemförsäkring, särskilt när den innehåller ett allrisk-/otursskydd, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors. En del hemförsäkringar innehåller dessutom ett elektronikskydd, poängterar hon.

Hemförsäkringen med allrisk/oturstillägg skyddar alla dina saker medan produktförsäkringen bara skyddar den enda sak den tecknats för.

- Det kan vara både dyrt och onödigt att teckna flera produktförsäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors. Det är också viktigt att man som konsument känner till vilka olika rättigheter man har när det gäller produkter som går sönder. 

Konsumentköplagen ger dig skydd

Du har rätt att reklamera ursprungliga fel på en vara i upp till tre år efter inköpsdatum. De första sex månaderna är det dessutom upp till butiken att bevisa att felet inte fanns när du köpte varan.

Garantin gäller om varan går sönder

Säljaren kan ha lämnat en garanti som gäller under viss tid. Om varan går sönder inom garantitiden, har du antingen rätt till en ny vara eller till reparation.

Bankkort med allriskförsäkring

Vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring eller har en förlängd garanti. Om du har köpt varan med kort bör du därför kontrollera vilket försäkringsskydd du har genom kortet.

En produktförsäkring kan ha lägre självrisk

- Däremot kan en produktförsäkring ha lägre självrisk än hemförsäkringen eller ingen självrisk alls. Dessutom kan produktförsäkringsbolaget vara "snällare" i en åldersbedömning av varan, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.