2019-11-18 Nyhet

Konsumentbyråerna och Etiska rådet för betalteletjänster utbildar vägledare

Den 20 november kommer ett tjugotal kommunala konsumentvägledare och vägledare från den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument att samlas till utbildning hos Konsumentbyråerna i Stockholm. Syftet är att de ska få veta mer om hur de och deras klienter kan dra nytta av Konsumentbyråernas och Etiska rådet för betalteletjänsters uppdrag och verksamhet. Konsumentbyråerna är fyra till antalet och arbetar med att ge stöd och hjälp till konsumenter i bank-, försäkrings-, energimarknads- och telekomfrågor. Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) hjälper konsumenter som fått problem med till exempel en sms-prenumeration.

Varje år hålls kursen En dag på byråerna. Kursen vänder sig till dem som arbetar med budget- och skuldrådgivning och med konsumentvägledning. Deltagarna får grundläggande kunskaper om Konsumentbyråernas och Etiska rådet för betalteletjänsters (ERB) uppdrag och verksamhet samt om aktuella konsumentproblem.

Konsumentbyråerna är: Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas energimarknadsbyrå och Telekområdgivarna.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå driver gemensamt den här webbplatsen - konsumenternas.se