2019-03-04 Nyhet

Telefonbedrägerier mot bankkunder fortsätter – så kan du skydda dig

De telefonbedrägerier som under de senaste två åren drabbat svenska bankkunder fortsätter. Polisen genomför nu en informationskampanj för att försöka förebygga brotten.

Tillvägagångsättet i telefonbedrägerier, som också kallas vishing, är att bedragare ringer upp konsumenten och påstår sig ringa från banken eller något annat välkänt företag. De uppger till exempel att konsumenten på ett eller annat sätt blivit utsatt eller att inloggningsdosan behöver uppdateras.

Bedragarnas metoder varierar över tid och anpassas till rådande varningar men syftet är alltid detsamma: att manipulera konsumenter använda sin inloggningsdosa eller sitt mobila Bank-ID på ett sätt som gynnar bedragaren.

- Det förekommer ju att banker ringer upp och att man som kund ska legitimera sig på distans, det är inget konstigt alls, utan en förutsättning för att kunna prata med banken, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. För många konsumenter väcker alltså situationen i sig inte misstänksamhet och bedragarna har ju också gjort allt de förmår för att konsumenten ska tro att det är banken som ringer.

- Ringer de dessutom från ett teknikmanipulerat (spoofat) nummer så kan det vara mycket svårt för konsumenten att upptäcka att det faktiskt inte är banken, fortsätter Kicki Westerståhl.

Genom att säga någonting som antingen sätter konsumenten i chock eller gör honom eller henne osäker så försätter man offren i ett tillstånd där de blir mer benägna att följa auktoritära eller rationella befallningar, speciellt eftersom de kommer från en person som säger sig vilja hjälpa en. Är konsumenten dessutom äldre och ovan vid teknik kan effekten bli ännu värre.

- De här metoderna är både raffinerade och utstuderade i de fall vi granskat, berättar Fredrik Nordquist, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Många konsumenter får stå för förlusten av sina pengar

Många konsumenter som råkat ut för de här bedrägerierna får stå för hela förlusten själva. Antingen anses de inte kunna "göra det antagligt" att det rör sig om obehöriga transaktioner eller så anses de ha varit "särskilt klandervärda" i samband med bedrägeriet. Praxisen är sträng och förlusterna kan bli enorma för den enskilde konsumenten.

Nationellt bedrägericentrum arbetar förebyggande


Nationellt bedrägericentrum hos polisen arbetar hårt för att förebygga och hindra den här sortens brott. Just nu genomför de en informationskampanj och har bland annat tagit fram informationsmaterial och filmer som du kan se. 

Fakta om vishing

Uttrycket Vishing är ett teleskopord för begreppet "voice phishing".
"Phishing" innebär att bedragaren fiskar efter känslig information. Tidigare var det vanligt med så kallade Phising-bedrägerier via e-post. Men när nu bedragare ringer konsumenter och försöker manipulera dem muntligen kallas det alltså Vishing