2019-03-04 Nyhet

Särskild försäkring krävs för Sverigebesökare som inte är medborgare i EU

Just nu får vi många frågor om vad som gäller försäkringsmässigt när en person som är bosatt utanför EU ska komma till Sverige på besök. Svaret är att besökaren måste skaffa en särskild en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige och som måste vara köpt före inresan i Sverige.

En försäkring för utländska besökare, närmare bestämt besökare som inte bor inom EU, kallas för besöksförsäkring eller omvänd reseförsäkring. Försäkringen bör alltid köpas före besöket och täcker akut sjukvård i Sverige. Som besök räknas en vistelse på max 90 dagar.

- Försäkringen krävs som regel för att besökaren ska få visum och säljs av några försäkringsbolag i Sverige, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringen kan ge ersättning för alltifrån kostnader för akut tandvård till transport av en avliden person, utvecklar Gabriella Hallberg.

Försäkringen kan också köpas i hemlandet. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste den köpas i Sverige.