2019-03-28 Nyhet

Många frågor och stort mediaintresse om Swedbank

Konsumenternas Bank- och finansbyrå får just nu frågor från konsumenter som är oroliga efter att ha läst om vad som händer i Swedbank. Några konsumenter är oroliga och vill veta vilket skydd som finns för deras insatta pengar och några är upprörda och har frågor om att byta bank. Det finns ingen anledning till oro vare sig när det gäller dina vardagstjänster eller pengar på dina konton i banken.

Pengar på konton

Dina pengar på sparkonton och betalkonton omfattas av insättningsgarantin. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk.

- Insättningsgarantin bygger på ett EU-direktiv. Sedan 2016 är den svenska insättningsgarantin maximerad till 950 000 kr, förklarar Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Värdepapper

Banken ska hålla värdepapper avskilda och inte blanda samman dem med bankens egna tillgångar. Dina värdepapper påverkas alltså inte av vad som händer i banken.

Om du äger aktier i Swedbank så påverkas värdet av ditt innehav av aktiekursen.

Att byta bank

Vårt tips är att inte göra något överilat i affekt. Att säga upp sina avtal med banken innan man har ordnat med motsvarande produkter och tjänster hos en ny bank är inte bra. Tänk om du inte får ett nytt bostadslån till exempel, eller om du måste sälja av värdepapper du egentligen inte ville sälja? Om du har bunden ränta på ditt bolån riskerar du också att få betala ränteskillnadsersättning om du vill lösa lånet i förtid.

Om du vill byta bank och gör det i lugn och ro så behöver bytet inte vara svårt. Det finns en rutin för de vanligaste betaltjänsterna, däremot kan det ta lite längre tid för lån och sparande. Banken tar inte ut någon avgift för själva bankbytet, men det kan kosta att till exempel lägga upp ett nytt bolån.

- Bankerna har kommit överens om gemensamma rutiner för att det ska gå smidigt att byta bank för konton och betaltjänster, berättar Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Tar mellan tre och fem bankdagar

Under förutsättning att du lämnar alla uppgifter som behövs för att genomföra bytet ska det inte ta mer än tre till fem bankdagar för den nya banken att lägga upp konton, produkter och tjänster. Det kan ta något längre tid innan du kan använda nya kort, eftersom kort och koder inte kan skickas ut samtidigt.

Rätt lån, produkter och tjänster?

- När banker figurerar negativt i medierna finns alltid konsumenter som blir upprörda och vill byta bank. Till dem säger vi att det kan de absolut göra. Men vi säger också att de inte bör göra det i affekt. Det viktigaste är att de ser till att de verkligen beviljas lån och får de produkter och tjänster de vill ha och behöver, understryker Kicki Westerståhl.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå kommer att följa situationen och bistå konsumenter med oberoende och objektiv information med anledning av Swedbank.