2019-03-05 Blogg

Låt dig inte utnyttjas för penningtvätt

I flera år nu har svenska konsumenter blivit utsatta för bankbedrägerier där någon ringer upp och påstår sig ringa från banken. I samtalet säger en person att konsumenten är utsatt för bedrägeri och behöver logga in i sin bank för att stoppa det. Syftet är alltid detsamma, att manipulera konsumenten att använda sitt mobila Bank-ID eller inloggningsdosa på ett sätt som gynnar bedragaren. Versionerna växlar över tid och det förekommer att personer i stället påstår att de ringer från ett annat företag eller att konsumenten måste uppdatera sin inloggningsdosa

En miljon om dagen

När de här bedrägerierna nådde sin kulmen under hösten 2018 så bedömde polisen att ca en miljon kronor per dag försvann från svenska konsumenters konton. Många brottsoffer var äldre och många fick inte tillbaka sina pengar från banken eftersom de ansetts vara ”särskilt klandervärda” dvs inte varit så aktsamma om till exempel sina inloggningsuppgifter som banken kräver. Vissa människor har förlorat precis allt de ägde. Det har förekommit att bedrägerioffer uttryckt att de kommer ta livet av sig.

Den oumbärlige målvakten

En förutsättning för att de här bedrägerierna ska gå att genomföra är den så kallade ”målvakten”. Eller ”the money mule” som man kallar personen internationellt. När en bedragare lyckats manipulera en konsument att på något sätt signera eller möjliggöra ett uttag så uppstår genast ett annat stort problem för bedragaren. Vart ska pengarna skickas? Bedragaren vill ju knappast ha dem till sitt eget konto eftersom det är väldigt enkelt att ta reda på vem pengarna skickats till.

Det är här målvakten kommer in. Uppdraget är helt enkelt att ställa upp med ett bankkonto som pengarna kan skickas till och sedan antingen ta ut pengarna i en uttagsautomat, köpa ett förbetalt debetkort eller köpa någon lättsåld vara som kan lämnas över till bedragaren. Det viktiga för bedragaren är att den elektroniska kedjan bryts så att det inte går att spåra pengarna till bedragaren. Ibland måste målvakten göra flera av dessa åtgärder på grund av till exempel uttagsbegränsningar i automater och det förekommer att de måste skicka vidare pengar till ytterligare en målvakt som i sin tur kan ta ut en del från en automat.

Vilka blir målvakter?

Vilka är då dessa målvakter. Ingen kan väl vara så dum så man ställer upp på det? Tyvärr är det inte så enkelt. Jag har läst två tingsrättsdomar där sammanlagt tretton personer agerat målvakter och dömts för antingen penningtvättsbrott eller penningtvättsförseelse. Bland de här personerna hittar man dels sådana som troligen är fullständigt medvetna om vad de gör men ändå väljer att göra det, ibland under hot. Andra är mer eller mindre lurade eftersom de tror sig hjälpa någon. Ytterligare andra är i behov av att låna pengar och blir då lurade att uppge sina kontonummer.

När de väl inser att de blir indragna i något olagligt blir de ofta skrämda till att fullfölja. Många uppger att de är mycket rädda för dem som de ger pengarna till. Oavsett vad som hänt har alla åtalade i dessa två rättegångar blivit dömda.

Det kan bli höga skadestånd

För att bli dömd för penningtvättsförseelse så behöver man inte ens haft uppsåt att begå brott utan det kan räcker det med att man borde ha förstått att något var skumt, att man ”hade skälig anledning att anta” det. Men det är nog inte straffen med dagsböter och villkorlig dom som svider mest för dem i fallen jag läste. Utan alla har även dömts till att betala ett skadestånd som motsvarar hela den summa som passerat deras konto vid bedrägeritillfället. Det är inte ovanligt att det blir långt över hundratusen kronor. Dessutom kommer banken att säga upp bankkontot för de dömda vilket kommer att skapa stora praktiska problem.

Mycket unga målvakter

Tyvärr blir målvakterna yngre och yngre. Minderåriga har idag egna bankkonton, bankkort och kan använda Swish för att göra överföringar. Den yngste målvakten som polisen haft kontakt med var bara 12 år. Polisen berättar att det är svårt för ungdomar att stå emot när de antingen blir lockade med ersättning eller blir lurade eller tvingade att upplåta sina bankkonton till de kriminella. Det enda som krävs är ju att de kan ta emot Swish-överföringar. När pengarna kommit på deras konton blir de pressade eller tvingade att ta ut dem, köpa något för dem eller föra dem vidare till en annan penningtvättare.

Tala med dina barn, dina vänner och varna dem

Det krävs inte mycket för att en ung människa ska bli indragen i det här och det kan drabba vem som helst. Det är också svårt för dem att förstå innebörden och konsekvensen av sitt handlande. Om du har barn med eget bankkonto så prata med dem. Förklara hur det kan gå till att bli målvakt och hur allvarligt det är. Fråga dem om de hört talas om det i sin kompiskrets eller hört andra snacka? Tala med dina vänner och sprid budskapet: Ingen, och framförallt inte ungdomar, ska bli lurad eller tvingad att bli penningtvättsmålvakter.

 

Fredrik Nordquist är en 52-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London samt tagit CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) examen. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.