2019-03-14 Nyhet

Hjälp till att hindra ungdomar från att bli penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som fungerar som penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. De flesta av de unga penningmålvakterna är mellan 15 och 25 år men även barn så unga som 12 år har visat sig vara penningmålvakter. Polisen satsar nu på förebyggande arbete genom bland annat skolmaterial och filmer i sociala medier som visar hur brotten går till.

En penningmålvakt är en person som genom att upplåta sitt bankkonto hjälper till att tvätta pengar som kommer från brottslig verksamhet – målvakten flyttar, tar ut eller för över pengar. I och med digitaliseringen har det blivit lättare att snabbt föra över pengar och att svara ja när man blir ombedd om en enkel tjänst som att föra över pengar är ett ögonblicks verk. Men den som agerar penningmålvakt begår ett brott och dessutom gynnar man grovt kriminell verksamhet.

Vem som helst kan bli kontaktad

De kriminellas kontakt med ungdomarna ser lite olika ut. Det som ofta är gemensamt är att de personer som blir penningmålvakter har en mycket troskyldig inställning till handlingen och inte fullt ut inser att de begår ett brott.

Smicker och löften om snabba pengar

Vissa blir till exempel smickrade när de erbjuds att få vara en del av ett visst umgänge eller gäng. De ser ofta upp till och känner personen som ber om tjänsten. Andra lockas med snabba pengar, som i sin tur leder till att de fortsätter hjälpa till. Några blir penningmålvakter utan att veta om det. De kan till exempel ha blivit kontaktade av en kriminell person som hävdar att det skett en feltransaktion och ber den lurade personen att skicka tillbaka pengar.

Vad kan du göra som närstående?

Kontrollera barnens konton och kontakta banken och polisen om du upptäcker något konstigt.

  • Som vårdnadshavare har du insyn i ditt barns konto. Det innebär att du kan se vad barnet gör med sina pengar och kan upptäcka avvikande transaktioner. Om du misstänker att pengar dykt upp på ditt barns konto som kan vara kopplade till penningtvätt så kontakta din bank och gör därefter en polisanmälan.
  • Visa intresse för vad ditt barn eller ungdomar i din närhet gör på nätet.

 

Gör barnen medvetna om att det är brottsligt och att du som förälder kan bli skadeståndsskyldig.

  • Informera ditt barn eller ungdomar i din närhet om att det är brottsligt att agera penningmålvakt och att den som agerat penningmålvakt kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om personen bara fört över en del av summan. Det kan leda till skuldsättning i tidig ålder. Föräldrar kan också bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe om den som agerar penningmålvakt är omyndig.

Fakta om polisens arbete

Polisen arbetar både brottsutredande och brottsförebyggande med att minska antalet unga penningmålvakter. På nationell nivå arbetar polisen exempelvis med att föra dialog med bankerna för att på så vis påverka och försvåra överföringen av pengar. Informationsinsatser till allmänheten sker också kontinuerligt för att öka medvetenheten om vad en penningmålvakt är och vad det kan bidra till för konsekvenser.

Här kan du läsa mer om hur man skyddar sig mot penningtvättsbrott och se filmen