2019-03-19 Nyhet

Får du ersättning från bilförsäkringen om du fått stenskott på vindrutan?

Så här i slutet av vintern är det vanligt att småstenar som ligger kvar på vägen efter vinterns halkbekämpning far upp och skadar bilens vindruta. Om bilen är minst halvförsäkrad innehåller den en glasförsäkring som ersätter bland annat reparation av stenskott på vindrutan.

Halv- och helförsäkringar ersätter olika glasskador. Dels stenskott, dels större skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de har krossats eller spräckts.

Självrisken för lagning av stenskott ligger oftast mellan 0 och 200 kr. Självrisken för en större skada varierar men ligger ofta runt 1 500 kr.

- Vänta alltså inte med att laga stenskottet eftersom din självrisk blir högre om rutan spricker och måste bytas ut, uppmanar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Skada vid krock?

För att få ersättning för glasskador i samband med en krock måste du ha en helförsäkring som även ersätter vagnskada.