2019-05-17 Nyhet

Kör du elscooter bör du ha en olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för en skada när du kör elscooter, och inget annat fordon är inblandat, krävs det att du har en olycksfallsförsäkring för att kunna få ersättning.

I storstäderna i Sverige är det numera väldigt vanligt att se människor på elscootrar. Det är ett smidigt sätt att ta sig fram men många åker utan hjälm mitt i trafiken, vilket har lett till personskador. Om en bil, buss eller MC är inblandad i trafikolyckan finns det ett försäkringsskydd för personskador genom fordonets trafikförsäkring. Om inte, så är den som åker på elscootern utan skydd mot personskador om hen inte har en olycksfallförsäkring.

En olycksfallsförsäkring omfattar vanligtvis ersättning för tand- och sjukvårdskostnader, ärr och en större engångssumma om du drabbas av en kroppsskada eller inte klarar av att arbeta i framtiden.

- Ersättningen från en olycksfallsförsäkring är villkorsstyrd, det vill säga försäkringsbolagen väljer vad som ska omfattas eller undantas, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är inte samma princip som vid en ersättning från trafikförsäkringen, där man utgår från att den skadelidande rent ekonomiskt ska sättas i samma läge som om skadan aldrig inträffat. Från trafikförsäkringen kan man också ha rätt till kompensation för inkomstförlust och ersättning för sveda och värk.

- Använder du regelbundet en elscooter bör du fundera på att teckna en olycksfallsförsäkring för att ha ett skydd för dig själv, uppmanar Karolina Reinholdsson.