2019-05-14 Nyhet

Kommunal konsumentvägledning behövs

I en kartläggning från Konsumentverket framgår att allt färre kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning. Den lokala konsumentvägledningen är inte bara viktig för konsumenterna utan också värdefull för oss på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumentstödet i Sverige är ett delat ansvar mellan flera aktörer. Kommuner är till exempel skyldiga att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till sina invånare medan det är frivilligt att erbjuda konsumentvägledning.

Alla konsumenter kan dock vända sig till kommunens vägledning där den finns och till Konsumentverkets nationella upplysningstjänster Hallå konsument och Konsument Europa. Eller till någon av de fyra branschfinansierade men oberoende konsumentbyråerna inom telekom, bank och finans, försäkring samt energi.

- Var och en av oss behövs, eftersom vi tillsammans bygger ett mer komplett stöd till konsumenter, säger Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Den lokala närvaron är viktig.

- Det kan ibland vara helt avgörande för en konsument att få träffa en person och få hjälp att skriva till ett företag eller överklaga ett beslut, säger Anna-Karin Balzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är ofta svaga konsumenter som behöver hjälpen och därför är det extra viktigt att konsumentvägledningen finns i alla kommuner.

Konsumentbyråerna på Konsumentvägledardagarna 14 – 16 maj

Den 14 – 16 maj träffas Konsumentvägledare från hela landet i en årlig konferens. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå medverkar och kommer att berätta om viktiga konsumentsignaler från bank- och försäkringsområdet.

Läs mer hos Sveriges Kommuner och Regioner om Konsumentvägledare