2019-06-12 Blogg

Varför betalar kvinnor mer i låneränta än män?

Strax före jul fick jag en fråga om varför kvinnor betalar mer i låneränta än män? Frågan förbryllade mig för då hade jag faktiskt inte kände till det – trots att jag jobbat med bankfrågor i 12 år. Den som ställde frågan var en journalist som satt med en undersökning som påstod att kvinnor i genomsnitt betalade 0.6 % högre i ränta än män. Min första tanke var att män kanske är mer drivna i att förhandla sin bolåneränta. Men det visade sig att skillnaderna inte gällde bolån utan räntan på konsumtionskrediter.

De undersökningar som jag sett inom området är beställda av förmedlare av just konsumentkrediter. Anledningen till det torde vara att de vill visa hur mycket vissa konsumenter kan tjäna på att byta kreditgivare och slå ihop flera små lån till ett stort. Hur det ser ut på bolånemarknaden vet jag inte, men det finns ju anledning att anta att det är lika illa där.

Journalisten kunde mycket mer i ämnet än jag. Han satt i och för sig på kontoret med en ny undersökning framför sig medan jag var och veckohandlade på en stormarknad och hade fullt upp att hålla i mobilen samtidigt som jag styrde vagnen i trängseln. Det slutade med att jag ställde frågor till journalisten i stället.

Min insats till intervjun blev ganska begränsad men jag belönades ändå med ett något lamt citat i stil med att jag ”vare sig betvivlade eller kunde styrka uppgifterna men att det lät mycket intressant…”.

Flera undersökningar pekar år samma håll

Och intressant är det. Sedan dess har jag hittat fler undersökningar som visar på samma sak. Dessutom fick jag förnyat intresse i frågan när jag lyssnade på en föreläsning om ”kön och skuld” på Budget- och skuldrådgivardagarna i Uppsala.

Anledningarna till att kvinnor betalar mer i ränta än män visade sig bero på en rad olika orsaker. En är att män i allmänhet tjänar mer pengar och på så vis är mer kreditvärdiga, vilket påverkar räntan positivt. Som sagt, det lönar sig alltid att ha pengar. Kreditvärdigheten och därmed räntenivån påverkas också negativt av andra omständigheter, som t.ex. att vara ensamstående med hemmavarande barn, vilket kvinnor är oftare än män. En annan anledning är att män i allmänhet också har större lån vilket också kan påverka räntan positivt för låntagaren eftersom långivarna är mer benägna att konkurrera om den kunden.

12 % högre räntekostnader

En annan undersökning som får liknande resultat – men räknar på ett annat sätt och kommer fram till att kvinnor betalar 12 % högre räntekostnader än män i genomsnitt (inte att förknippa med 12 % i ränta utan 1 % jämfört med 1,12 %). Den undersökningen bekräftar den förra men pekar också på att kvinnor har fler lån än män.

I undersökningen resonerar man om shoppingmönster kan påverka. Enligt en brittisk undersökning handlar män mer på kredit men köper ofta kapitalvaror som hemelektronik och bilar. Det är dyra varor som innebär högre lån med lägre räntor. Om då kvinnor oftare köper konsumtionsvaror och kläder på kredit, vilket kostar mindre, innebär det flera småkrediter till högre ränta.

Oavsett anledningarna så är det intressant att se hur kvinnors och mäns olika löner inte bara får en direkt påverkan på vad vi får ut per månad utan även vad vi får betala för våra finansiella tjänster. Det följer i och för sig mönstret – att avgifter hos vissa banker blir lägre när man uppnår en viss kundstatus beroende på nivå i sparande och antal tjänster.

 

Fredrik Nordquist är en 52-årig jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå med examen från University of Strathclyde i Glasgow. Har även ett "UK Diploma" i Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing från International Compliance Association i London samt tagit CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) examen. Har stort intresse för privatekonomi och då främst om betaltjänster och sparande. Vill framförallt väcka intresse för vardagsfrågor som påverkar konsumentens plånbok och tillgång på finansiella tjänster.