2019-06-18 Nyhet

Konsumenternas Försäkringsbyrå i Konkurrensverkets rapport om bilförsäkringar

Konkurrensverket har granskat bilförsäkringar och nyligen släppt "Makten över bilen – en rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer". I rapporten redovisas flera av de frågor som vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå får från konsumenter.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har bidragit till Konkurrensverkets rapport om bilförsäkringar med information om konsumenters syn på bilförsäkringar och skadereparationer.

- Vi får cirka 11 000 frågor varje år till Konsumenternas försäkringsbyrå. Ungefär
2 000 av dem gäller bilförsäkringar, berättar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Många konsumenter har klagomål på reparationer och höga självrisker i vagnskadegarantin. Det är också vanligt att konsumenterna har synpunkter på att de inte själva får välja vilken verkstad som ska reparera bilen.

- I Konkurrensverkets podd "Och bilen går bra?" diskuterar vi också frågor vi fått från konsumenter som knyter an till granskningen, tillägger Helen Bernerfalk .

Konkurrensverket konstaterar i sin rapport att det finns tecken på att konsumenterna är trögrörliga när det gäller bilförsäkringar. Konsumenternas Försäkringsbyrå vill göra det enklare för konsumenter att välja eller byta bilförsäkring; därför jämför vi innehållet i de vanligaste bilförsäkringarna på marknaden.