2019-07-11 Nyhet

Kontrollera om din reseförsäkring gäller för psykisk ohälsa

Lever du med psykisk ohälsa och planerar en resa bör du fundera både en och två gånger innan du reser i väg. Har man en pågående sjukdom är det generellt bara akuta försämringar som ersätts. Stäm därför av med ditt försäkringsbolag om sjukdomen täcks av försäkringen eller inte.

För att du ska kunna få ersättning från en försäkring gäller normalt att det som inträffar är plötsligt och oförutsett. Lever du med psykisk ohälsa kan det räknas som att du har en pågående sjukdom och det är inte säkert att du får ersättning för en försämring som kräver vård.

För att veta hur din sjukdom betraktas av försäkringsbolaget kan du oftast inhämta ett så kallat medicinskt förhandsbesked.

Dyrt att betala vård utomlands själv 

Väljer du att resa ändå, och försäkringen inte ersätter om du försämras i sjukdomen, behöver du själv eller dina anhöriga stå för vårdkostnader, sjukhusvistelse, läkemedel, förändrat hemresedatum och allra dyrast hemtransport med ambulansflyg. Det kan leda till förödande ekonomiska konsekvenser att resa när du är sjuk om du inte har avvägt riskerna och kontrollerat före vad som gäller.

I vissa länder får du ingen vård

Ta också reda på vilken typ av vård du kan få om ditt hälsotillstånd skulle försämras. Resurser till adekvat vård varierar stort i olika länder, likaså kunskapen om psykisk ohälsa. I vissa länder erbjuds ingen vård alls.

Skaffa intyg på mediciner du tar med dig

Om försäkringen omfattar din sjukdom, se till att i god tid hämta ut mediciner som räcker för hela restiden. Är du på en plats som inte har samma resurser i form av sjukvård och läkemedel kan det annars bli jobbigt att få rätt vård och mediciner. I vissa länder kan till och med din medicin vara olaglig att sälja.

Ta med originalförpackningen och ett utskrivet recept för de läkemedel du tar med dig. Vissa läkemedel kan kräva särskilda intyg för att du ska få använda dem på resmålet.

Berätta för anhöriga och vänner att du reser

Kontakta anhöriga och vänner före och under resan så de är informerade om hur du mår och har det. Sveriges ambassad i det land du besöker kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till sjukhus och frivilliga organisationer, om du behöver vård.