2019-07-15 Nyhet

Hur gäller försäkringen vid storm?

Om du drabbas av stormskador i sommar kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, t ex villa-/hemförsäkringen och bilförsäkringen. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till rätt försäkringsbolag.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller lösöre skadas av stormen kan du få ersättning från din villa-/hemförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om stormen skadar ditt yttertak, t.ex. takpannor eller takplåt, ersätts det. Däremot ersätts bara skador på putsen eller skorstensbeklädnaden om ett föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss har träffat huset.

Tomtmark

Både vid stormskador och översvämningsskador ersätts normalt de försäkrade byggnaderna, däremot normalt inte tomtmarken eller växthus. Inte heller t ex träd och buskar, flaggstång eller staket. Om däremot ett träd eller flaggstången på din tomt blåser omkull på huset, ersätts skadorna på bostadshuset.
Om du har en tilläggsförsäkring för din villa kan ersättning för vissa skador på din tomtmark ersättas. Stormskador på ett försäkrat garage brukar ersättas medan omfattningen för en fristående carport varierar mellan bolagen.

Förstörd mat - strömavbrott

- Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Men ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bilen

- Har du en vagnskadeförsäkring på din bil och den skadas i stormen kan du få ersättning, Men om t ex ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadat bilen är det svårt att få ersättning för självrisken. Grannen kan bara bli ersättningsskyldig för din självrisk om han eller hon varit vårdslös och det är ju ofta svårt att visa om det blåst storm, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Självrisk

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 000 och 3 000 kr beroende på försäkring. Vid översvämning är dock ofta självrisken betydligt högre, 10% av skadekostnaden och minst 10 000 kr är en vanlig nivå.