2019-07-24 Nyhet

Hur gäller försäkringen vid översvämning

Drabbad av översvämning? Alla villa- och fritidshusförsäkringar kan ersätta skador i huset efter en översvämning men det du får betala i form av självrisk och eventuella åldersavdrag varierar mellan bolagen.

Du kan få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring för olika översvämningsskador. Vid skyfall krävs det att regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

- Det krävs att vatten rinner in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp genom en avloppsbrunn, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skador som däremot uppstår på grund av dålig dränering ersätts inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller.

Om det blir en stor skada och du inte kan bo kvar i ditt hus medan skadan åtgärdas så har alla försäkringsbolag möjlighet att ersätta merkostnader för annat boende. 

Skillnader i självrisker och åldersavdrag

Anna-Karin Baltzari Danfors betonar att det finns skillnader i både självrisker och så kallade åldersavdrag mellan olika försäkringar. Det viktigaste är att man anmäler skadan omgående till sitt försäkringsbolag. Be att bolaget förklarar hur försäkringen gäller i ditt fall.