2019-07-29 Nyhet

Försäkring vid skogsbrand

Förra årets skogsbränder förstörde egendom för många miljoner. För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Skogsfastigheter måste vara försäkrade separat.

Som regel får du ersättning för både lösöre och byggnader som skadats av branden, under förutsättning att de är försäkrade. 

- Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du dessutom få ersättning för skäliga merkostnader för logi under tiden du inte kan bo hemma, berättar Anna-Karin Baltzari Danfors. Du som inte drabbats av någon skada men som blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera bör kolla med ditt försäkringsbolag om du har rätt till ersättning för annat boende.

Åldersavdrag och självrisk

Du får själv står för självrisken i försäkringen. Från ersättningen görs också avdrag för ålder som varierar med dels vilken typ av egendom det är, dels med hur gammal den är. Åldersavdrag har som regel ett tak, som varierar mellan försäkringarna: 10 000 kr - 105 000 kr.

Även personskador och skador på bilen kan ersättas

Personskador kan ersättas genom en olycksfallsförsäkring. Skador på din bil ersätts via bilens halv- eller helförsäkring.


För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag.